Novice

  Podiplomski tečaj 2022

Objavljeno: 8. oktobra 2022

Spoštovani kolegi!

Zahvaljujemo se Vam za vašo pripravljenost na sodelovanje pri bližajočemu se Podiplomskemu tečaju protimikrobnega zdravljenja (Domus medica 10.10.-12.10.2022).

Vljudno prosimo, da natančno preberete program in se pri izvedbi predavanj in delavnic držite časa navedenega na programu.

Prezentacijo prinesite s seboj na USB ključu.

Da bi udeležencem omogočili lažje sledenje predstavitvam, Vas prosimo, da nam prezentacije pošljete najkasneje do nedelje zvečer (9.10.2022). Ob enem Vas prosimo tudi za soglasje, da jih objavimo na spletni strani Sekcije za protimikrobno zdravljenje pri SZD.

V kolikor želite za preverjanje znanja pred in po tečaju vključiti nova vprašanja (imamo že nabor lanskoletnih vprašanj) Vas prosimo, da do petka, 7.10. pošljete za vsako svoje predavanje po eno testno vprašanje (a, b, c…), ne pošiljajte vprašanj, ki zahtevajo esejske odgovore. Možnih je lahko tudi več odgovorov - prosim označite pravilni odgovor.

Stroške parkiranja v parkirni hiši pod Zdravniško zbornico Vam krije organizator, zato je potrebno, da ob odhodu parkirno kartico validirate na recepciji ZZS.

Navodila za dostop do parkirne hiše najdete tukaj.

Lep pozdrav,

Za ogranizacijo dogodka
Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., višja svetnica

  Infektološki simpozij 2022

Objavljeno: 6. novembra 2021

Infektološki simpozij se bo odvijal 20. in 21. aprila 2022

Podrobnosti glede programa in lokacije bodo objavljene naknadno.  

Svetovni teden zavedanja o protimikrobnih zdravilih

Ob svetovnem tednu zavedanja o protimikrobnih zdravilih (World Antimicrobial Awareness Week – WAAW 2022); 18.- 24. november 2022

Ohranjanje občutljivosti bakterij, virusov, gliv in parazitov za protimikrobna zdravila je naloga vsakega posameznika in družbe kot celote. Samo s skupnim delovanjem na vseh področjih bomo lahko tudi v naslednjih letih in desestletjih ta zdravila učinkovito uporabljali tako za zdravljenje ljudi kot tudi živali.

Zavedati se moramo, da mikrobi niso omejeni samo na posameznika, ampak da prehajajo tako s človeka na človek, kot z živali na človeka in s človeka na živali. Poleg tega se protimikrobna zdravila, če se neustrezno uporabljajo v kmetijstvu, prenašajo tudi preko rastlin v prehrambrano verigo in podtalnico in na ta način prihajajo tudi do ljudi.

Zaradi tega je pomembno, da se na vseh področjih zavedamo, da je ohranjanje učinkovitosti delovanja protimikrobnih zdravil naša skupna dolžnost, pravica in zahteva. Na tak način bomo ohranjali občutljvost mikroorganizmov na protimikrobna zdravila tudi v naprej, s tem pa bomo omogočali nadaljni razvoj medicine. Pogosto pozabljamo, da brez protimikrobnih zdravil ne bi bilo možno opravljati presaditev tako čvrstih organov kot krvotvornih matičnih celic, da bi se brez antibiotične zaščite številne operacije končale z okužbo pooperativne rane ali celo s sepso in smrtjo in da bi bila zaradi pogostejše pojavnosti okužb, uporaba tarčnih zdravil, ki se uporabljajo v zdravljenju avtoimunih in rakavih bolezni, bistveno bolj omejena.

Pomembno je, da tako v humani kot v veterinarski medicini upoštevamo principe smotrne rabe protimikrobnih zdravil in da se protimikrobna zdravila uporabljajo po načelu najboljše prakse tudi v kmetijstvu. Zato je letošnje osveščanje v tednu antibiotikov namenjeno temu, da smo za ohranjanje učinkovitosti protimkrobnih zdravil odgovorni vsi oziroma »skupaj preprečujmo odpornost proti protimkrobnim zdravilom«. Skupni slogan za ozavešačenje o pomenu protimikrobne odpornosti pa ostaja tudi letos enak: »protimikrobna zdravila: ravnaj previdno«.

Sponzorji tedna zavedanja o protimikrobnih zdravilihLjudje

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.

Predsednica sekcije


 mateja.logar@kclj.si

asist. dr. Lea Papst, dr. med.

asist. dr. Lea Papst, dr. med.

Tajnik sekcije


 lea.papst@kclj.si

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Predhodna predsednica sekcije


 bojana.beovic@kclj.si

O sekciji

Sekcija

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu se poglobljeno ukvarja s protimikrobnimi zdravili, z izobraževanjem, razvojem in raziskovanjem. Njeni člani so zdravniki različnih specialnosti, ki jih področje zanima, in so člani Slovenskega zdravniškega društva. K sodelovanju so vabljeni tudi mikrobiologi, farmacevti, veterinarji, medicinske sestre in predstavniki drugi poklicev, ki se pri svojem delu srečujejo s protimikrobnimi zdravili in mikroorganizmi.

Strateški cilji

  1. Podpirati in širiti znanje o protimikrobnih zdravilih in njihov razvoj.
  2. Organizirati strokovna srečanja.
  3. Spodbujati sodelovanje med člani sekcije in raziskovalci, ki se ukvarjajo s sorodnimi bazičnimi in kliničnimi vedami.
  4. Sodelovati z mednarodnimi združenji, ki se ukvarjajo s protimikrobnim zdravljenjem.
  5. Sodelovati pri ustanavljanju delovnih skupin za raziskave ali uporabo protimikrobnih zdravil.

Vizija

Sekcija želi v naslednjih desetih letih izboljšati predpisovanje protimikrobni zdravil in občutljivost mikroorganizmov za protimikrobna zdravila v Sloveniji na najvišjo raven v Evropi. V svetu želimo povečati svojo prepoznavnost z novimi spoznanji na področju protimikrobnih zdravil in z dobro prakso smotrnega predpisovanja.

Poslanstvo

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu je bila ustanovljena z namenom, da širi in poglablja vedenje o protimikrobnih zdravilih in njihovi smotrni uporabi.