Novice

  Podiplomski tečaj 2021

Objavljeno: 29. septembra 2021

Spoštovani kolegi,

Veselimo se bližnjega srečanja z Vami na Podiplomskem tečaju predpisovanja antibiotikov. Prijavljenih je 30 udeležencev, družinskih zdravnikov, zdravnikov iz bolnišnic in farmacevtov.

Udeležba na srečanju je mogoča le ob izpolnjenem pogoja PCT za COVID-19. Med srečanjem bomo uporabljali kirurške ali FFP2 maske.

Kdaj: 4.–6. 10. 2021
Kje: Domus Medica (Ljubljana)

Program srečanja lahko prenesete na naslednji povezavi. Razpoložljiva gradiva so objavljena v razdelku izobraževanje.

  Podiplomski tečaj 2020

Objavljeno: 10. septembra 2020

Podiplomski tečaj protimikrobnega zdravljenja je pred vrati!

Kdaj: 14.–16. 9. 2019
Kje: Domus Medica (Ljubljana)

Program srečanja lahko prenesete na naslednji povezavi. Razpoložljiva gradiva so objavljena v razdelku izobraževanje.



Ljudje

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.

Predsednica sekcije


 mateja.logar@kclj.si

asist. dr. Lea Papst, dr. med.

asist. dr. Lea Papst, dr. med.

Tajnik sekcije


 lea.papst@kclj.si

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Predhodna predsednica sekcije


 bojana.beovic@kclj.si

O sekciji

Sekcija

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu se poglobljeno ukvarja s protimikrobnimi zdravili, z izobraževanjem, razvojem in raziskovanjem. Njeni člani so zdravniki različnih specialnosti, ki jih področje zanima, in so člani Slovenskega zdravniškega društva. K sodelovanju so vabljeni tudi mikrobiologi, farmacevti, veterinarji, medicinske sestre in predstavniki drugi poklicev, ki se pri svojem delu srečujejo s protimikrobnimi zdravili in mikroorganizmi.

Strateški cilji

  1. Podpirati in širiti znanje o protimikrobnih zdravilih in njihov razvoj.
  2. Organizirati strokovna srečanja.
  3. Spodbujati sodelovanje med člani sekcije in raziskovalci, ki se ukvarjajo s sorodnimi bazičnimi in kliničnimi vedami.
  4. Sodelovati z mednarodnimi združenji, ki se ukvarjajo s protimikrobnim zdravljenjem.
  5. Sodelovati pri ustanavljanju delovnih skupin za raziskave ali uporabo protimikrobnih zdravil.

Vizija

Sekcija želi v naslednjih desetih letih izboljšati predpisovanje protimikrobni zdravil in občutljivost mikroorganizmov za protimikrobna zdravila v Sloveniji na najvišjo raven v Evropi. V svetu želimo povečati svojo prepoznavnost z novimi spoznanji na področju protimikrobnih zdravil in z dobro prakso smotrnega predpisovanja.

Poslanstvo

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu je bila ustanovljena z namenom, da širi in poglablja vedenje o protimikrobnih zdravilih in njihovi smotrni uporabi.