Novice

  Podiplomski tečaj 2019
8. maj 2019

Podiplomski tečaj predpisovanja protimikrobnih zdravil za bolnišnične zdravnike.

Kdaj: 16.–18.5.2019
Kje: Radisson Blu Plaza hotel (Ljubljana)

Program srečanja lahko prenesete na naslednji povezavi.

  Evropski dan antibiotikov (18. november)
27. november 2018

Odpornost bakterij proti antibiotikom postaja resen javnozdravstveni problem, saj se posledice okužb z odpornimi mikrobi kažejo v večji smrtnosti bolnikov, povečanem številu zapletov zdravljenja, podaljšani hospitalizaciji in povečanih stroških zdravljenja.

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) ob evropskem dnevu antibiotikov pripravilo strokovni posvet na temo obvladovanja mikrobne odpornosti, na katerem je bil predstavljen globalen akcijski načrt SZO za obvladovanje mikrobne odpornosti, osnutek prve celovite medresorske strategije obvladovanja mikrobne odpornosti v Sloveniji, ekonomsko breme mikrobne odpornosti in rezultati 3. slovenske nacionalne presečne raziskave bolnišničnih okužb.Predstavitve s strokovnega posveta si lahko ogledate v priponkah.

 1. Ekonomsko breme mikrobne odpornosti [pdf]
 2. Epidemiološko spremljanje BO in rezultati raziskave [pdf]
 3. Globalni akcijski načrt obvladovanja [pdf]
 4. Osnutek nacionalne strategije Eno zdravje [pdf]
 5. Poraba protimikrobnih zdravil in optimizacija predpisovanja [pdf]
 6. Preprečevanje in obvladovanje BO [pdf]
 7. Spremljanje odpornosti mikrobov [pdf]
 8. Zaključki posvetovanja o predpisovanju AB v DSO [pdf]Ljudje

Person 1

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Predsednica sekcije


 bojana.beovic@kclj.si

Person 2

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.

Tajnik sekcije


 mateja.logar@kclj.si

Person 3

dr. Mojca Rajter, dr. med.

Blagajnik sekcije


 mojca.rajter@kclj.si

Person 4

prof. dr. Milan Čižman, dr. med.

Predhodni predsednik sekcije

O sekciji

Sekcija

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu se poglobljeno ukvarja s protimikrobnimi zdravili, z izobraževanjem, razvojem in raziskovanjem. Njeni člani so zdravniki različnih specialnosti, ki jih področje zanima, in so člani Slovenskega zdravniškega društva. K sodelovanju so vabljeni tudi mikrobiologi, farmacevti, veterinarji, medicinske sestre in predstavniki drugi poklicev, ki se pri svojem delu srečujejo s protimikrobnimi zdravili in mikroorganizmi.

Strateški cilji

 1. Podpirati in širiti znanje o protimikrobnih zdravilih in njihov razvoj.
 2. Organizirati strokovna srečanja.
 3. Spodbujati sodelovanje med člani sekcije in raziskovalci, ki se ukvarjajo s sorodnimi bazičnimi in kliničnimi vedami.
 4. Sodelovati z mednarodnimi združenji, ki se ukvarjajo s protimikrobnim zdravljenjem.
 5. Sodelovati pri ustanavljanju delovnih skupin za raziskave ali uporabo protimikrobnih zdravil.

Vizija

Sekcija želi v naslednjih desetih letih izboljšati predpisovanje protimikrobni zdravil in občutljivost mikroorganizmov za protimikrobna zdravila v Sloveniji na najvišjo raven v Evropi. V svetu želimo povečati svojo prepoznavnost z novimi spoznanji na področju protimikrobnih zdravil in z dobro prakso smotrnega predpisovanja.

Poslanstvo

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu je bila ustanovljena z namenom, da širi in poglablja vedenje o protimikrobnih zdravilih in njihovi smotrni uporabi.